Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 83 common:people_all_forms

Початкова школа

Date: 31 березня 2018 о 00:26, Refreshed 6 листопада 2019 о 18:56

Інноваційні форми роботи методоб'єднання вчителів початкових класів

Керівник методичого об’єднання вчителів початкових  класів  Мельник В. Г. висвітлює досвід практичної роботи з підвищення педагогічної майстерності. Зроблено наголос на інноваційні форми та зміст діяльності методичого обєднання вчителів початківцівшколи.

        Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи шкільного методичного об'єднання, так як в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

Вчителі початкових класів у 2011-2012рр. працюють над проблемою: "Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно комп'ютерних технологій в навчально-виховний процес." А тому постають такі завдання:

·  Впровадження компетентнісного орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання.

·  Розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвітньої освіти педагога, підвищення відповідальності за результати своєї праці.

·  Здійснення переходу на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті: безперервна освіта протягом життя.

·  Удосконалення системи виховної роботи з метою формування національної самосвідомості.

Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми школи.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів входить до методичної ради школи. Щороку педагоги-початківці школи № 1проводять тиждень професійної майстерності та методичний ярмарок. Ці форми методичної роботи передбачає пропаганду передового педагогічного досвіду і ставить за мету впровадження нових педагогічних знахідок. Учасники ярмарку ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду учителів – початківців Граб Л. Б., Череміщук М. Ю., Кушнір М. Л., Бойчук К. М., Кобилянської Н. А., Андрійчук М. П., Андріюк С. В. , Нагірної С. М., Матейчук Л. М.  нестандартними уроками учителів Розметанюк Н. І., Яхнюк А. П., Волощук В. О., Волощук Л. Д.,  Герули Л. І. та іншими формами навчально-виховної роботи вчителів Неміш Е. Б.,Антонової Н. Д., Басараб Н. В., , Костюк О. Н., Стахів О. І., Томин В. О.,які виходять за межі стереотипів.

Цього року були створені творчі групи: "Школа майбутнього першокласника", «Метод проектів у початкових класах».

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів у своїй роботі використовує інноваційні форми роботи.

Одним із пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами в початковій школі є робота з молодими спеціалістами. Шкільне методичне об'єднання розробило систему роботи.

Адже, формування і становлення молодого спеціаліста відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Роботу з молодими вчителями проводимо у «Школі молодого вчителя». Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Спрямовано її переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості.

На засіданні кафедри початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів. Це:

·  психологічна підготовка;

·  дидактична підготовка;

·  методична підготовка;

·  розвиток загальної культури педагога;

·  впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Діяльність досвідчених вчителів, в процесі навчання і виховання молодших школярів, спрямована на вдосконалення  їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед вчителем виникають питання вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює ситуації вирішення проблеми.

При цьому вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідницької діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над проблемою.

Передових педагогів всіх часів об'єднувало бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи та своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

Отже, мета роботи кафедри початкових класів: допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки вчителів та  активізація їх творчого потенціалу.

Автор: Керівник методичого об’єднання вчителів початкових класів школи Мельник В. Г.

Інтерактивні технології навчання в початковій школі

Педагогіка в ринковому світі переживає бурхливий період переосмислення підходів, відмови від усталених традицій і соціа­лістичних стереотипів. Підштовхувана технологізацією і ринко­вими потребами, вона впритул підійшла до розуміння того, що педагогічна праця у своєму загальному вигляді тільки специфі­кою відрізняється від інших видів суспільно-корисної праці, має свій продукт, свої технології і їхню ринкову вартість. Володіння технологіями стає загальною і пріоритетною потребою ринку, визначає напрямки опанування професійних умінь, враховується при оцінках якості і вартості освітньо-виховних послуг. За всіма ознаками двадцять перше століття стане часом педагогів-прагматиків, зажадає об'єктивних оцінок усіх параметрів навчально ви­ховного процесу і його продуктів, уведе практичну діяльність у вузькі рамки виконання договірних відносин. Три питання більше інших хвилюють сучасних вчителів: як увійти в ринок педагогічних послуг, що невблаганно наступає на нас, яку технологію взяти на озброєння, щоб гарантувати собі майбутнє і максимально задовольнити попит споживачів, як розвантажити себе і заощадити хоча б мінімум часу і сил для життя поза школою.

На ринок педагогічних послуг учитель виставляє свій високий професіоналізм, в основі якого доскональне знання педагогічних технологій. Неодмінна умова розвитку ринкових відносин у сфері педагогічних послуг — гарантії високої якості продукту.

Багато основних методичних інновацій пов’язані сьогодні із застосуванням саме технології партнерства або інтерактивних методів навчання. Варто уточнити саме поняття. Слово „інтерактив” походить від англійського „interact”. „Inter” – це „взаємний”, а „act” – діяти. Інтерактивний – означає здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі бесіди, діалога з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогічне навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес організовується таким чином, що практично всі учні є залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти і реагувати з приводу того, що вони знають і думають. Спільна діяльність учнів в процесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний вклад, іде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому, відбувається  це в атмосфері доброзичливості, взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримати нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність.

Під час діалогічного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, приймати участь в дискусіях. Для цього на уроках організовується індивідуальна, парна, групова робота, застосовуються рольові ігри, іде робота з різними джерелами інформації, використовуються творчі роботи. Інтерактивне навчання дозволяє вирішити одночасно декілька завдань. Головне – воно розвиває комунікативні уміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечує виховні завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки своїх товаришів. І ще. Використання інтерактивну в процесі уроку, як показує практика, знімає нервове напруження школярів, дає можливість змінювати форми їх діяльності, переключає увагу на ключові питання теми уроку.

Враховуючи відсутність у науковій літературі будь-якої класифікації інтерактивних технологій навчання, ми визначили їх умовну робочу класифікацію за фор­мами навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні технології. Ми розподіляємо їх на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:

•      Інтерактивні технології кооперативного навчання.

•      Інтерактивні технології колективно-групового навчання.

•      Технології ситуативного моделювання.

•      Технології опрацювання дискусійних питань.

Парна і групова робота організовується як на уроках засвоєн­ня, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок. Це може відбуватися одразу ж після викладу вчителем нового мате­ріалу, на початку нового уроку замість опитування, на спеціаль­ному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та нави­чок, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку.

Треба намагатися ніколи не застосовувати слово «розподілятись», «розподіляти» дітей на пари, на трійки, на групи тощо. Пам'ятаймо, учні ОБ'ЄДНУЮТЬСЯ. З об'єднаних учнів виростають дорослі, здатні об'єднуватися і працювати разом, виростає об'єднана країна, держава або нація.

Найбільш поширені техніки кооперативного навчання  - це „робота в парах”, „ротаційні трійки”, „два-чотири-всі разом”, „карусель”, „робота в малих групах”, „акваріум”.

До технологій колективно-групового навчання відносяться інтерактивні технології, що пе­редбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу.

Зокрема, технології „мікрофон”, „мозковий штурм”, „навчаючи – учусь”, „ажурна пилка”, „дерево рішень”.

Технології ситуативного моделювання передбачають використання ігрової моделі навчання. Модель навчання у грі — це побудова навчального процесу за допомогою включення учня у гру (передусім ігрове моделюван­ня явищ, що вивчаються).

Використання гри в навчальному процесі завжди стикається з протиріччям: навчання є завжди процесом цілеспрямованим, а гра за своєю природою має невизначений результат (інтригу). Тому завдання педагога при застосуванні гри у навчанні поля­гає у підпорядкуванні гри визначеній дидактичній меті.

Тут використовуються такі техніки як „симуляції або імітаційні ігри”, „спрощене судове слухання”, „розігрування ситуації за ролями”.

 Важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання є дискусії. За визначенням науковців, дискусія — це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички від­стоювати свою думку, поглиблює знання з обговорюваної про­блеми і все це повністю відповідає завданням сучасної школи. В дидактиці дехто з фахівців відносить дискусію як до методів навчання (способів роботи зі змістом навчального матеріалу), так і до форм організації навчання. Певна кількість науковців вважає дискусію різновидом ігрових форм занять, співробіт­ництва, коли з обговорюваної проблеми ініціативно вислов­люються всі учасники спільної діяльності.

У літературі існують також різні погляди щодо функцій дис­кусії в навчанні. Вона може виступати як метод засвоєння знань, закріплення їх і вироблення вмінь і навичок, як метод розвитку психічних функцій, творчих здібностей і особистісних якостей учнів, а також як метод стимулювання і мотивації учіння. Цьому сприяють такі інтерактивні техніки як „метод ПРЕС”, „займи позицію”, „дискусія”, „дебати”.

Для того, щоб подолати складності застосування окремих ін­терактивних технологій і перетворити їхні слабкі сторони в сильні, треба пам'ятати:

•       Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготування як учням, так і педагогу. Починати потрібно з поступового включення елементів цієї моделі, якщо ви або учні з ними незнайомі.

•       Можна провести з учнями особливе « організаційне заняття » і створити разом із ними «правила роботи в класі».

•       Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка най­краще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзич­ливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.

•       Якщо застосування  інтерактивної моделі у конкретно­му класі веде до протилежних результатів, треба вчителеві перегляну­ти свою стратегію й обережно підходити до її використання.

• Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема, для того щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його вивчити (а не перетворити технології в безглузді «ігри заради самих ігор»), педагог повинен старанно планувати свою роботу а також попередньо добре підготуватися[3, c.17]

Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя - він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями.

Деяким викладачам іноді складно розкривати себе перед школярами, висловлювати своє особисте ставлення до матеріа­лу, показувати некомпетентність у деяких питаннях. Безумов­но, не всі викладачі «створені» для інтерактивного навчання. Проте використання його дає можливість для фахового росту, для зміни себе, для навчання разом з учнями. Зробити перший крок допоможе сам новий підхід до навчання та його цілей, за якого викладач відверто може визнати себе не спеціалістом і одержати «право» не знати відповіді на ті чи інші запитання (до того ж багато запитань з будь-якого предмета не мають одно­значної або єдино правильної відповіді). З іншого боку, після кількох старанно підготовлених уроків викладач зможе відчу­ти, як змінилося ставлення до нього учнів, а також сама атмо­сфера у класі — і це послужить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями.

Автор: вчитель початкових класів Граб Л.Б.

Додаткові матеріали:
 

Розробка уроку "Зимівля птахів і зіврів", Я і Україна,  2 клас.  Автор  Матейчук Л.М.


Розробка уроку "Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом".  
"Знаходження значення виразів на додавання і віднімання" ,  математика, 4 клас. Автор  Розметанюк Н.І.

Розробка уроку "Легкий хліб" . Автор  Яхнюк А.П.
Презентація "Легкий хліб" . Автор   Яхнюк А.П.

Стаття "Інтерактивні технології в початковій школі", автор вчитель початкових класів Граб Л.Б.

/interaktivni_tekhnologiji_v_pochatkovij_shkoli.rar
 


Класифікація інтерактивних технологій навчання. Автор вчитель початкових класів Граб Л.Б.

/klasifikacija_interaktivnikh_tekhnologij_navchannj.doc
 


Структура інтерактивного уроку. Автор вчитель початкових класів Граб Л.Б.

Comments:
Only authorized users can leave comments.